UNSS 30 - 29/11/2023

BG

Signaler une erreur
Télécharger au format excel :
Télécharger au format pdf :

Pl Nom - Surname Prénom - Name S-Cat TEMPS - Time Diplôme
1 434 RAMI Ahmed BG 00:09:09
2 1198 JEAN Maxime BG 00:09:13
3 1254 SORIN Lilian BG 00:09:18
4 288 MARC Léo BG 00:09:22
5 1668 SAUVA Mattéo BG 00:09:29
6 1608 ALLARD Louis BG 00:09:29
7 1188 BOUREKBA Jessim BG 00:09:34
8 287 MALLET Nathan BG 00:09:35
9 1312 CHAMBONNIER GALL Elliott BG 00:09:44
10 1375 GZOULI Yanis BG 00:09:44
11 241 KONE Ismael BG 00:09:45
12 25 LAVEDAN Jules BG 00:09:46
13 663 BARNIER Charly BG 00:09:47
14 164 HENRY Marius BG 00:09:56
15 399 AMAZIAN Djibril BG 00:09:58
16 575 ARBOUSSET Timeo BG 00:09:59
17 554 HABLOT Mathys BG 00:10:00
18 1109 VANDEOL Nolan BG 00:10:03
19 912 FARAJ Aymen BG 00:10:04
20 404 EL HARRAS Rayan BG 00:10:08
21 278 BOUYER Arthur BG 00:10:09
22 560 TORRES Pablo BG 00:10:10
23 1242 BOUNIF Yanis BG 00:10:10
24 150 BERGOGNE Romain BG 00:10:10
25 1667 SAINT-JALMES Maël BG 00:10:12
26 702 LEGUILLOU Gustave BG 00:10:13
27 685 WEIS Clement BG 00:10:15
28 1028 ZAMAT Jawad BG 00:10:17
29 1373 CHAGUER Jassim BG 00:10:17
30 664 BETTON Valentin BG 00:10:19
31 149 AKHBOU Maël BG 00:10:19
32 1248 DELPORTE Giulian BG 00:10:20
33 1200 LEGROS Jules BG 00:10:21
34 1314 DELVIGNE Oscar BG 00:10:21
35 856 BONVARLET Pablo BG 00:10:21
36 499 BOUSSAKOUM Sofiane BG 00:10:23
37 1190 CHERGUIA Adem BG 00:10:23
38 291 OBINO Mael BG 00:10:23
39 280 COET Pablo BG 00:10:24
40 1101 DIGANI Marwane BG 00:10:25
41 1206 ZAAF Imran BG 00:10:26
42 1661 DELPIERRE Baptiste BG 00:10:26
43 1315 FAYE Armand BG 00:10:28
44 503 JERROUDI Ryad BG 00:10:29
45 1196 HERVE Ilyes BG 00:10:30
46 407 RAZAFINTSEHENO Lenny BG 00:10:31
47 551 DJEFAFLIA Sacha BG 00:10:31
48 855 ARTIAGA Baptiste BG 00:10:32
49 401 BERNARD Erwan BG 00:10:34
50 402 BLANC Enzo BG 00:10:34
51 239 CHAABANE Yanis BG 00:10:34
52 1103 LAHLALI Ziyad BG 00:10:35
53 1610 BIZZOU Nassim BG 00:10:36
54 161 DUPUIS GRIZEL Enzo BG 00:10:37
55 1717 PINQUIER Nathan BG 00:10:38
56 736 ORENGO Valentin BG 00:10:39
57 1311 BRUGIERE Evan BG 00:10:40
58 296 SANCY Basile BG 00:10:40
59 292 PANTOUSTIER Mathis BG 00:10:41
60 730 BENDAÏ Amine BG 00:10:41
61 1665 MESBAHI BADDI Anas BG 00:10:41
62 1203 MONGRENIER Valentin BG 00:10:42
63 1547 GAULUET Nélio BG 00:10:43
64 1487 HAUPTMANN Victor BG 00:10:46
65 153 BONNEFOI Clovis BG 00:10:46
66 1290 VADANT Noa BG 00:10:47
67 1636 TAILLAN Jules BG 00:10:47
68 398 AMAZIAN Anès BG 00:10:48
69 1486 GROUSSET Aimé BG 00:10:48
70 1199 KLEIN Marius BG 00:10:49
71 1276 ATGER Evan BG 00:10:50
72 1197 JAMJAMA Ziad BG 00:10:52
73 719 THOREL Diego BG 00:10:55
74 160 DILMI ROSELLY Ilian BG 00:10:55
75 81 BEAUDOUIN Abel BG 00:10:58
76 26 MARTIN CAZEAUX Alister BG 00:10:59
77 1097 BOUDON Louis BG 00:10:59
78 158 COUSIN Nathan BG 00:10:59
79 1321 REVERDY Léo BG 00:11:00
80 16 BACCARI Aymen BG 00:11:00
81 151 BONHOMME Louis BG 00:11:01
82 107 BOUDIB Naïm BG 00:11:02
83 59 ANUAR Ackar BG 00:11:02
84 1660 DEALMEIDA Gaetan BG 00:11:02
85 240 DAUDET Romeo BG 00:11:03
86 1204 THEPOT Nolan BG 00:11:03
87 1105 LEGRAND Yoann BG 00:11:03
88 735 KADADI Elias BG 00:11:04
89 681 SCIUS Mika BG 00:11:05
90 559 PLUVINAGE Jérémy BG 00:11:05
91 19 CASAT Nino BG 00:11:06
92 403 BOUCHIT Said BG 00:11:06
93 1026 DRAOUI Sulayman BG 00:11:06
94 238 BLANCHARD ORTIZ Ian BG 00:11:07
95 498 BOCHE Jonas BG 00:11:07
96 1614 LUCCHESE Nathan BG 00:11:07
97 1247 HESSE Aurelian BG 00:11:08
98 677 POITIER Jessy BG 00:11:09
99 1317 JOURDAN Ewan BG 00:11:09
100 629 PLAINFOSSE Rayan BG 00:11:11
101 406 LAURENS Cyprien BG 00:11:12
102 911 CIEPIELWSKI Victor BG 00:11:12
103 1189 CASSET Marius BG 00:11:13
104 624 AUBERT Noham BG 00:11:14
105 290 NAUDET Dorian BG 00:11:14
106 1100 DEFAUD Carl BG 00:11:14
107 982 ASSOULI Nédal BG 00:11:15
108 1102 LAHLALI Yanis BG 00:11:15
109 867 YANG Kylian BG 00:11:16
110 1187 BERTOIA Giovanni BG 00:11:16
111 789 BELKREIR EL AMRI Khemis BG 00:11:17
112 1664 LUC Sacha BG 00:11:17
113 1544 CAPY Florian BG 00:11:17
114 983 CAYLA Alban BG 00:11:19
115 1107 PRIVAT Romain BG 00:11:20
116 1320 PROTEAU Esteban BG 00:11:21
117 1377 MARTIN Alexandre BG 00:11:23
118 666 COLL Noa BG 00:11:23
119 1284 LARGUIER Clement BG 00:11:24
120 985 DIALLO Mohamed BG 00:11:25
121 293 PERON Paul BG 00:11:25
122 167 RUFFIN Hugo BG 00:11:26
123 86 TALEB-CZLOWIEZCE Rayan BG 00:11:26
124 1255 SUAREZ SOUQUE Louis BG 00:11:27
125 1192 EKISSI KAROMOKO Dorone BG 00:11:27
126 1322 TAVERNIER Manoa BG 00:11:28
127 576 BERAUD Lorenzo BG 00:11:28
128 27 NAVARRO Tom BG 00:11:31
129 940 ZERGUIT DIVET Noam BG 00:11:31
130 964 SAHRAOUI Adam BG 00:11:32
131 431 BONNAVENTURE Victor BG 00:11:32
132 1201 LEPORE Lucenzo BG 00:11:32
133 432 DOLAT Axel BG 00:11:33
134 279 CHERINO Clement BG 00:11:34
135 1662 FAURE Emilien BG 00:11:34
136 1150 GRIMAULT Nathaël BG 00:11:35
137 497 BERRETIMA Madys BG 00:11:35
138 680 SAPEDE Axel BG 00:11:36
139 609 TAHAR Osman BG 00:11:36
140 115 YAHIA Ftouh BG 00:11:36
141 505 LAATIT Kahil BG 00:11:37
142 294 PIBAROT Hugo BG 00:11:37
143 237 BEN BOUHOUT Mohamed BG 00:11:37
144 245 SEBERT GOUPIL Dylan BG 00:11:37
145 32 ROGNON Tyméo BG 00:11:38
146 671 HERBAU Arthur BG 00:11:38
147 163 FERNANDEZ Loan BG 00:11:40
148 172 VERNET Paul BG 00:11:41
149 18 BREZUN Sacha BG 00:11:42
150 1154 MASVIDAL Théau BG 00:11:42
151 156 CALLAMANI Giovani BG 00:11:43
152 626 CASSESE Matheo BG 00:11:43
153 627 GARCIA Matheo BG 00:11:44
154 1193 GRANIER Matthias BG 00:11:45
155 714 DABILLY Roméo BG 00:11:46
156 661 AMARGIER Jean BG 00:11:46
157 1146 ARELLANO BOISSIN Esteban BG 00:11:46
158 298 TENDERO Samuel BG 00:11:46
159 1488 MAZIER BORELLI Francesco BG 00:11:46
160 684 VILLEJOBERT Etienne BG 00:11:47
161 676 PIERRE LAVIEILLL Léo BG 00:11:47
162 300 VODICKA Mathis BG 00:11:47
163 1712 JOLIVET Léo BG 00:11:48
164 1291 VAN DER ABEELE Clement BG 00:11:48
165 1310 ARRIETA Jules BG 00:11:49
166 986 GOSSELIN Corte BG 00:11:49
167 729 ARFEUILLE Raphaël BG 00:11:49
168 1246 GIUSTI Sacha BG 00:11:50
169 1096 BARROIRE Lorenzo BG 00:11:52
170 1243 COULOMB Raphael BG 00:11:52
171 862 FERRIER Mathis BG 00:11:53
172 1378 PASTOR Léo BG 00:11:53
173 1451 MENI Amine BG 00:11:54
174 1149 MORVAN Léo BG 00:11:55
175 109 FOURNIER Marvyn BG 00:11:56
176 552 GODARD Jules BG 00:11:56
177 1374 FINCKER Sam BG 00:11:56
178 958 CHKIRNI Hossam BG 00:11:57
179 996 ZAROUAL Jynan BG 00:11:58
180 704 REBOUL Baptiste BG 00:11:58
181 1287 MENGUAL Timael BG 00:11:58
182 1666 NOVARA Antoine BG 00:11:58
183 631 SOLIER Batiste BG 00:12:00
184 506 LEMAL Leny BG 00:12:00
185 1479 BACRO Arthus BG 00:12:00
186 29 QUININAZ Jarod BG 00:12:00
187 1609 BASTID Lucien BG 00:12:01
188 1548 GERALDO Gabriel BG 00:12:02
189 1669 SIRE Lucas BG 00:12:02
190 1663 LE Willy BG 00:12:02
191 34 VEDEL Thomas BG 00:12:03
192 1282 JOULLIE Mathieu BG 00:12:04
193 699 BOURGEOIS Karl BG 00:12:05
194 556 KUBLER Léo BG 00:12:06
195 675 PASCON Mattéo BG 00:12:06
196 1106 PAYOT Maxendre BG 00:12:06
197 283 GNILKA Timéo BG 00:12:06
198 1480 MICHEL Kelys BG 00:12:06
199 1612 CALVOT Manoah BG 00:12:06
200 992 PLAIDEAU Ethan BG 00:12:07
201 1376 JAVEL Thomas BG 00:12:08
202 1379 POYET Lucien BG 00:12:09
203 683 VICIANA Thibault BG 00:12:09
204 1482 CAPERAN Ernest BG 00:12:10
205 893 MERHOUINE Nourredine BG 00:12:11
206 628 LEMMENS Kellen BG 00:12:11
207 1619 VIVER Florent BG 00:12:11
208 1099 CALZANO Ivann BG 00:12:11
209 630 SIMON Corto BG 00:12:12
210 790 BENSAKINA KaÏs BG 00:12:12
211 1245 DUVAL Enzo BG 00:12:12
212 242 LAGORCE Arthur BG 00:12:13
213 1251 LACROIX Kalvin BG 00:12:14
214 1285 LEMNIAI Nael BG 00:12:14
215 63 KHEROU Salim BG 00:12:15
216 405 JEREZ Camille BG 00:12:16
217 995 REZGUI Ilyes BG 00:12:16
218 1454 VILLARET Luca BG 00:12:16
219 58 ALIJANE Ayoub BG 00:12:16
220 933 HALHAL Riyad BG 00:12:17
221 1485 GREGOIRE-DELOLY Antoine BG 00:12:17
222 60 BOUSSEKKAK Souheil BG 00:12:17
223 1289 THOMAS Erwan BG 00:12:18
224 244 REGA Clément BG 00:12:18
225 1104 LALUC Noé BG 00:12:18
226 243 MALARD DEAT Tristan BG 00:12:19
227 717 JOURDAN DOUTEAUX Enzo BG 00:12:20
228 1452 PAQUETTE Noah BG 00:12:20
229 700 FICHEUX Mael BG 00:12:20
230 171 TERNYNCK Nolan BG 00:12:21
231 400 AYMARD Loris BG 00:12:22
232 802 ROUXEL Corentin BG 00:12:22
233 797 PALATSI Bastien BG 00:12:22
234 1659 COCHET Jaden BG 00:12:24
235 1716 PINQUIER Loghan BG 00:12:24
236 794 GROS Hadrien BG 00:12:25
237 1156 NISCHELWITZER Louis BG 00:12:25
238 932 EL MISSAOUA Adam BG 00:12:26
239 1355 BENABDELLAH Youssef BG 00:12:26
240 1563 VAN GALEN Zacharie BG 00:12:26
241 960 EZZEYATI Adam BG 00:12:27
242 955 AMELLAH Ilyess BG 00:12:28
243 84 PERSEGOL Gabin BG 00:12:28
244 800 PRADIER Justin BG 00:12:28
245 734 GASTALDO Timéo BG 00:12:30
246 22 GALTIER Lorenzo BG 00:12:31
247 430 BETTEWY Jérémi BG 00:12:32
248 1448 FRISON Likou BG 00:12:33
249 1542 BRUN Raphael BG 00:12:36
250 1557 ROSA Neo BG 00:12:38
251 166 RAVEL Chems BG 00:12:38
252 289 NANGIS Clément BG 00:12:38
253 515 ZOLA Pietro BG 00:12:38
254 64 MONZONIS Anthony BG 00:12:39
255 1562 VALLAURI Quentin BG 00:12:39
256 1023 BENAISSA Chahine BG 00:12:39
257 1313 REMEZI Matihou BG 00:12:40
258 607 PIGNIDE Chris BG 00:12:40
259 1707 PONCET Nathan BG 00:12:41
260 643 DESPRES Marceau BG 00:12:42
261 555 HUCHETTE Galaad BG 00:12:42
262 895 VINCI Noé BG 00:12:42
263 286 MAILLET Mathis BG 00:12:43
264 670 GEAY Antonin BG 00:12:43
265 1718 REY Jules BG 00:12:43
266 860 DURBEC Nathanael BG 00:12:43
267 1191 DECHILLY Justin BG 00:12:44
268 1205 VAN LIEMPT Leon BG 00:12:44
269 1616 MAURIN Aurélien BG 00:12:45
270 1453 VIGNOLES Lucas BG 00:12:45
271 30 REBELLE Noa BG 00:12:46
272 1615 MANCUSO Thiago BG 00:12:46
273 857 DEI Andreas BG 00:12:47
274 1450 LOMBARD Sacha BG 00:12:48
275 866 POOT Timéo BG 00:12:48
276 1147 CRIDELAUZE Peter BG 00:12:48
277 1483 DESPREZ Mathéo BG 00:12:49
278 913 KOLOWANE Marvin BG 00:12:49
279 682 STREINGER Killyan BG 00:12:49
280 989 NOGUEIRA Léandro BG 00:12:51
281 33 ROYER Quentin BG 00:12:51
282 1252 MALET Tom BG 00:12:52
283 1553 MOREAU Gaspard BG 00:12:52
284 669 DUBOIS Victor BG 00:12:52
285 910 ANNETTE Gabriel BG 00:12:52
286 796 MELIANI Jassim BG 00:12:54
287 1543 CABROL Victor BG 00:12:55
288 106 BENSMAÏNE Kenzy BG 00:12:55
289 997 ZOGO Ethan BG 00:12:56
290 1618 RICHARD Yoan BG 00:12:57
291 644 DUPUIS Milan BG 00:12:57
292 507 MALFROOT Daniel BG 00:12:57
293 1108 TURREL Soan BG 00:12:58
294 1286 MAIRE Enoha BG 00:12:58
295 1449 LECLERCQ Mathéo BG 00:13:00
296 1447 BARBIER Arthur BG 00:13:02
297 281 FRANSQUIN Mathis BG 00:13:02
298 1288 REY Morgan BG 00:13:03
299 892 LAGIER AUGUSTO Nolann BG 00:13:06
300 1152 LAMIRAULT Léandro BG 00:13:10
301 169 SANDOVAL Aubin BG 00:13:13
302 85 SOLGA Samuel BG 00:13:14
303 550 DEBARD Enzo BG 00:13:15
304 1257 WALLET Nils BG 00:13:15
305 606 MARQUES Léo BG 00:13:16
306 284 JALADE Loris BG 00:13:17
307 1292 VIDAL Mathéo BG 00:13:19
308 57 ALI AICHOUBA Yanis BG 00:13:22
309 1318 MARCOT Leo BG 00:13:24
310 159 DIARIAN Alexis BG 00:13:25
311 62 DARMANIN Leny BG 00:13:26
312 282 GIOVANNETTI Lukas BG 00:13:30
313 21 CLARION Yanis BG 00:13:30
314 698 ALI Raphael BG 00:13:32
315 737 OUHRI Yanis BG 00:13:33
316 1446 ANWARE Arash BG 00:13:35
317 154 BORGES SARRAU Remy BG 00:13:36
318 578 DUNAN Lukas BG 00:13:36
319 511 SATOURI Wassim BG 00:13:36
320 1799 OZIL Tom BG 00:13:36
321 1714 ORTHEGA Lorenzo BG 00:13:39
322 1471 COUVREUX Tom BG 00:13:41
323 94 GLORIEUX CHAZAL Alioche BG 00:13:43
324 863 MAMECIER Dorian BG 00:13:44
325 429 BEN SALAH Nassim BG 00:13:47
326 272 ABAD Yanis BG 00:13:47
327 1158 PRECLOUX-AUREJAC Tony BG 00:13:50
328 1159 REILHAN Anthony BG 00:13:52
329 1491 RAT Naël BG 00:13:56
330 672 LHOTELLIER Paul BG 00:13:57
331 935 JAMMES Louis BG 00:13:58
332 512 SOLLO Matéo BG 00:14:01
333 939 ROLAND Noe BG 00:14:01
334 859 DHIMANE Mohamed-ali BG 00:14:03
335 868 ZIDANI Ilian BG 00:14:04
336 1283 LADJAL Adnan BG 00:14:05
337 1490 PICARD Jules BG 00:14:05
338 1027 RAZIK Toufik BG 00:14:08
339 157 CHETOUI Kamil BG 00:14:11
340 1280 DUSSARGUES Jules BG 00:14:11
341 274 AROUI Nael BG 00:14:23
342 961 EL FILLALI Bilal BG 00:14:26
343 1279 DUMAS Bastien BG 00:14:27
344 731 BRUNEL Hugo BG 00:14:30
345 1160 LAFRANCE Timothé BG 00:14:33
346 1731 COUDERC Nael BG 00:14:33
347 1145 DAMPEIX Ruben BG 00:14:35
348 959 KALUFANDO MOBUNG Axel BG 00:14:35
349 715 GENOVARDO Lissandro BG 00:14:41
350 798 PANTEL Louis BG 00:14:41
351 956 ANLI ABDULLAH Kyllian BG 00:14:52
352 984 DAVID Louis BG 00:14:54
353 1564 WANQUETIN Noe BG 00:14:54
354 1024 HADIRE Bilal BG 00:15:01
355 1356 DIAZ Rémi BG 00:15:02
356 295 ROUSSELLE Gabin BG 00:15:02
357 433 PAULUSSEN-IMEDIO Lucas BG 00:15:04
358 990 NOUROUDINE Anfif BG 00:15:06
359 1710 EN NAJJAR Rayane BG 00:15:07
360 1161 LAGHMAN Cyliel BG 00:15:09
361 1537 ABILLARD Elias BG 00:15:11
362 165 MOULET Nolan BG 00:15:13
363 580 ROURE Adrien BG 00:15:15
364 1711 GIAMBRONE Thomas BG 00:15:17
365 604 DUPLAN Guillaume BG 00:15:18
366 1748 BASTOS Simon BG 00:15:21
367 1551 JULLIAN Mathis BG 00:15:23
368 1539 BIANCHI Nolan BG 00:15:25
369 557 LAIGLE Lorenzo BG 00:15:30
370 925 HANIN ANZAGH Sami BG 00:15:33
371 1151 HOFF Mathis BG 00:15:37
372 1155 MELENCHON Ruben BG 00:15:39
373 738 PEAN-PULEO Theo BG 00:15:40
374 938 RAZZOUG Nassim BG 00:15:41
375 931 EL AMRI TOUMI Iliès BG 00:15:53
376 1148 DA COSTA Lény BG 00:16:02
377 577 BOLL Mael BG 00:16:04
378 273 AROUI Loan BG 00:16:23
379 988 LAROCHETTE Arnaud BG 00:16:28
380 579 LOUCHE Noe BG 00:16:28
381 1022 AIT OUHIZOUNE Amine BG 00:16:31
382 1354 ALLIRAND Tristan BG 00:16:38
383 1357 SCALA Allan BG 00:16:38
384 991 OUCHEICKH Alaé-eddine BG 00:16:42
385 1157 PIALOT Maxime BG 00:16:44
386 1559 SAIDI Maher BG 00:16:51
387 1617 OLIVET Maxime BG 00:16:54
388 1613 DEVOCHELLE Tom BG 00:16:54
389 909 ANARBEKOV Tagai BG 00:16:55
390 1709 CHAILLOT Maël BG 00:16:58
391 1025 JEBBARI Ali BG 00:16:58
392 585 BOUTONNET Ylann BG 00:17:09
393 993 RAFAI Chadi BG 00:17:12
394 1489 PERROT Antoine BG 00:17:15
395 890 AANKAD Mohamed BG 00:17:21
396 1730 BOCQUET LYS Rudy BG 00:17:24
397 894 SABOUR Zakaria BG 00:17:25
398 1561 TROQUEREAU BANUL Nolhan BG 00:17:26
399 1708 CARNET Curtis BG 00:17:27
400 679 SANNA Liam BG 00:17:29
401 1560 SPEVILLE-PUEL Darem BG 00:17:29
402 1549 GROBOIS Krys BG 00:17:30
403 1556 RICHARD Andrea BG 00:17:33
404 957 BENSALEM Haitam BG 00:17:37
405 962 MOREIRA Kelyan BG 00:17:37
406 152 BONIFASSY Mathis BG 00:17:40
407 114 TEBBI Nadjib BG 00:17:41
408 1558 DEWYN Maxime BG 00:17:42
409 496 BENALI Younes BG 00:17:49
410 934 JALAL Ilyas BG 00:18:10
411 803 TACUSSEL Louis BG 00:18:21
412 1554 NORTH Alban BG 00:18:37
413 928 AHRAOUI Anis BG 00:18:51
414 1732 GARCIA MAUREL Yago BG 00:19:02
415 17 LAPIERRE Mattis BG 00:19:28
416 1635 GUIOCHET Malo BG 00:19:46
417 896 ZORGATI Adam BG 00:20:12
418 994 RAGOUBI Mohamed ali BG 00:20:13
419 963 OMAR OUALI Amine BG 00:20:15
420 1747 HAMBARDZUMYAN Erik BG 00:20:18
421 987 HNANGANYAN Gary BG 00:20:24
422 1153 LINCOT Nathaël BG 00:20:28
423 804 TOLOMEO Leandro BG 00:20:31
424 795 LY Denis BG 00:21:05
425 1713 SORIA Marius BG 00:21:14